O hre

Čo je ChemPlay?

Hra ChemPlay je didakticko-spoločenská stolová hra pre 2-6 hráčov. Atraktívnou formou umožňuje výučbu, precvičovanie aj overenie znalostí z anorganickej chémie v rozsahu učiva základnej a strednej školy.

Hra ChemPlay je určená predovšetkým žiakom, študentom a pedagógom základných a stredných škôl, študentom pedagogiky, ale aj rodičom, ktorí chcú svojim deťom poskytnúť zábavu spojenú s poučením a sú ochotní rozhýbať závity svojej sivej kôry.

Alternatívne spracované pravidlá umožňujú využitie hry na 3 vedomostných úrovniach vďaka prehľadne spracované pravidlá obohateným o tipy a odporúčania na postupné zvyšovanie jej náročnosti.

Základom je obojstranný hrací plán:
– ChemPlay didaktik – určený pre úroveň Začiatočník a Pokročilý
– ChemPlay expert – určený pre súťažnú verziu hry v úrovni Expert.

Súčasťou hry je publikácia „Ako na zlúčeniny“, ktorá osvetľujeme princípy, ktoré platia pri tvorbe anorganických zlúčenín. „Zložité“ teoretické učivo je deťom podané formou, ktorá je im blízka a umožňuje im posunúť svoje vedomosti ďalej aj samoštúdiom. Publikácia prešla odbornou korektúrou.

 

Ako sa ChemPlay hrá?

Hráči spoznávajú chemické prvky, zbierajú ich a skladajú z nich zlúčeniny. Niektoré políčka hracieho plánu vyžadujú splnenie špeciálnych úloh.

Spoločným znakom pre všetky úrovne náročnosti je zbieranie chemických prvkov pohybom figúrky po hracom pláne. V úrovni Pokročilý a Expert z nich v priebehu hry skladajú chemické zlúčeniny za podmienok, ktoré stanovujú Pravidlá hry.

 

Ako dlho hra trvá?

Úroveň – Začiatočník, Pokročilý
Na vyučovaní sa nám počas testovaní na školách osvedčila celá vyučovacia hodina. Hru je však možné využiť aj v kratšom časovom úseku, v rôznych fázach vyučovacej hodiny.

Úroveň – Expert
Počas testovaní na školách sme zistili, že mladším žiakom (9-taci ZŠ a kvarta OG) vyhovovalo 20 min./hráč, čo znamená celkovo 40 min. na jednu hru. Starší žiaci dokázali odohrať kvalitnú hru v časovom limite 10 min./hráč, t.j. 20 min./hra. Vysokoškoláci hrali aj bleskové partie za 5 min./hráč.

Spoločenská hra v domácom prostredí – odporúčaný čas 40 min/hra
Dĺžku hry je možné prispôsobiť s ohľadom na vek hráčov, ich vedomostnú úroveň a schopnosť koncentrácie. U menších detí, ktoré sa s chémiou ešte nestretli, sa nám osvedčilo 30 min. pri hre 4-6 detí v úrovni Začiatočník.