O hre

Čo je ChemPlay?

Hra ChemPlay je nová didakticko-spoločenská stolová hra pre 2-6 hráčov, ktorá zábavne vysvetlí, doplní a precvičí vedomosti z anorganickej chémie. Pre deti atraktívnou, pútavou a hravou formou umožňuje výučbu, precvičovanie aj overenie znalostí z anorganickej chémie v rozsahu učiva základnej a strednej školy.

Hra ChemPlay je určená predovšetkým žiakom, študentom a pedagógom základných a stredných škôl, študentom pedagogiky, ale aj rodičom, ktorí chcú svojim deťom poskytnúť kvalitnú rodinnú zábavu spojenú s poučením a sú ochotní rozhýbať závity svojej sivej kôry.

Alternatívne spracované pravidlá umožňujú využitie hry na 3 vedomostných úrovniach:
– Začiatočník
– Pokročilý
– Expert.

Základom hry je obojstranný hrací plán:
ChemPlay didaktik – určený pre úroveň Začiatočník a Pokročilý
ChemPlay expert – určený pre súťažnú verziu hry v úrovni Expert.

Hra má podrobne a prehľadne spracované pravidlá s tipmi a odporúčaniami pre učiteľov aj hráčov, ktoré v rámci každej vedomostnej úrovne umožňujú jej postupné a plynulé zvyšovanie náročnosti. Hra sa tým priebežne mení a postupne na hráčov kladie vyššie nároky.

Súčasťou hry je publikácia „Ako na zlúčeniny“, ktorú sme napísali vo veku 14 rokov. Detskou rečou vysvetľujeme ostatným deťom princípy, ktoré platia pri tvorbe anorganických zlúčenín, ako aj mnoho zaujímavostí o chémii ako vede. „Zložité“ teoretické učivo je deťom podané formou, ktorá je im blízka a umožňuje im posunúť svoje vedomosti ďalej aj samoštúdiom. Publikácia prešla odbornou korektúrou.

 

Ako sa ChemPlay hrá?

Hráči spoznávajú chemické prvky, zbierajú ich a skladajú z nich zlúčeniny. Niektoré políčka hracieho plánu vyžadujú splnenie špeciálnych úloh.

Spoločným znakom pre všetky úrovne náročnosti je zbieranie chemických prvkov pohybom figúrky po hracom pláne. V úrovni Pokročilý a Expert z nich v priebehu hry skladajú chemické zlúčeniny za podmienok, ktoré stanovujú Pravidlá hry.

 

Ako dlho hra trvá?

Úroveň – Začiatočník, Pokročilý
Vo vyučovacom procese sa nám počas testovaní na školách osvedčila celá vyučovacia hodina. Hru je však možné využiť aj v kratšom časovom úseku, v rôznych fázach vyučovacej hodiny.

Úroveň – Expert
Počas testovaní na školách sme zistili, že mladším žiakom (9-taci ZŠ a kvarta OG) vyhovovalo 20 min./hráč, čo znamená celkovo 40 min. na jednu hru. Starší žiaci dokázali odohrať kvalitnú hru v časovom limite 10 min./hráč, t.j. 20 min./hra. Vysokoškoláci odohrali veľmi kvalitné hry za 5 min./hráč.

Spoločenská hra v domácom prostredí – odporúčaný čas 40 min/hra
Dĺžku hry je možné v zmysle pravidiel variabilne prispôsobiť predovšetkým u menších detí s ohľadom na ich vek, vedomostnú úroveň a schopnosť koncentrácie. U menších detí, ktoré sa s chémiou ešte nestretli, sa nám osvedčilo 30 min. pri hre 4-6 detí v úrovni Začiatočník.