O hře

Co je ChemPlay?

ChemPlay je nová didakticko-společenská desková hra pre 2-6 hráčů, která zábavně vysvětlí, doplní a procvičí vědomosti z anorganické chemie. Pro děti atraktivní, poutavou a hravou formou umožňuje výuku, procvičování i ověření znalostí z anorganické chemie v rozsahu učiva základní i strední školy.

Hra ChemPlay je určená především žákům, studentům a pedagogům základních a středních škol, studentům pedagogiky, ale i rodičům, kteří chtějí svým detem poskytnout kvalitní rodinnou zábavu spojenou s poučením a jsou ochotni rozhýbat závity své sivé kůry.

 

Alternativně zpracovány pravidla umožňují využití hry na 3 vědomostních úrovních:

– Začátačník
– Pokročilý
– Expert.

Základem hry jsou dva hrací plány:
ChemPlay didaktik – určen pro úroveň Začátečník a Pokročilý
ChemPlay expert – určen pro soutěžní verzi hry v úrovni Expert.

Hra má podrobně a přehledně zpracovány pravidla s tipy a doporučeními pro učitelé i hráče, které v rámci každé vědomostní úrovně umožňují její postupné a plynulé zvyšování náročnosti. Hra se tím průběžně mění a postupně klade na hráče vyšší nároky.

 

Součástí hry je publikace „Jak na sloučeniny“, kterou napsali autoři hry vo věku 14 let. Dětskou řečí tak ostatním detem vysvětlují principy, ktoré platí při tvorbě anorganických sloučenin, taky mnoho zaujímavostí o chémii jako vědě. „Složité“ teoretické učivo podávají dětem formou, která je jim blízká a umožňuje jim posunout své vědomosti dále i samostudiem. Publikace prošla odbornou korekturou.

 

Jak sa ChemPlay hrá?

Hráči poznávají chemické prvky, sbírají jich a skládají z nich sloučeniny. Některé políčka hracího plánu požadují splnění speciálních úkolů.

Spoločným znakem pro všetky úrovně náročnosti je sbírání chemických prvků pohybom figurky po hracím plánu. V úrovni Pokročilý a Expert z nich v průběhu hry skládají chemické sloučeniny za podmínek, ktoré stanovují Pravidla hry.

 

Jak dlho hra trvá?

Úroveň – Začátečník, Pokročilý
Ve vyučovacím procesu se nám během testovaní na školách osvědčila celá vyučovací hodina. Hru je však možné využít i v kratším časovém úseku, v různých fázích vyučovacej hodiny. Je vhodná taky jako náhradní program počas zastupování.

 

Úroveň – Expert
V průběhu testování na školách jsme zjistili, že mladším žákům (9-tý ročník ZŠ a kvarta OG) vyhovovalo nejvíc 20 min./hráč, co znamená celkem 40 min. na jednu hru. Starší žáci dokázali odehrát kvalitní hru v časovém limitu 10 min./hráč, t.j. 20 min/hra. Vysokoškoláci odohráli velmi kvalitní hry za 5 min./hráč.

Spoločenská hra v domácím prostředí – doporučený čas 40 min/hra
Délku hry je možné ve smyslu pravidel variabilně přizpůsobit především u menších dětí s ohledem na věk hráčů, jejich znalostní úroveň a schopnost koncentrace. U menších dětí, které sa s chemií ješte nesetkali, se nám osvědčilo 30 min. při hře 4-6 dětí v úrovni Začátečník.