Reference

Kde jste nás mohli vidět/slyšet?

Televize/video:

Rozhlas:

Prezentace, akce, soutěže:

Napsali o nás:

Prezentace a testování na školách:

 • Gymnázium Jura Hronca, Bratislava, SR
 • Gymnázium Metodova, Bratislava, SR – z webu „Metodky“
 • ZŠ Beňovského, Bratislava, SR
 • ZŠ Dubová, Bratislava, SR
  (spolu cca 200 detí)

Z názorů učitelů:

 • „Ďekuji za pěknou prezentaci chemické hry, která opravdu hravou a zábavní formou vtahuje žáky do poznávání značek a tajů tvorby sloučenin. Děti hra zaujala a hodinu určite spestřila a oživila.“
  – RNDr. Alena Košiarová, Gymnázium Metodova 2, Bratislava, SR
 • „Hra ChemPlay je výbornou didaktickou pomůckou pro základní školy, protože děti sa hrou učí tvořit názvy a vzorce sloučenin a také si utvrzují názvy chemických prvků. Hru v jejích variantech (Začátečník, Pokročilý, Expert) je možné využí ve všech fázích vyučovací hodiny (motivační, expoziční, fixační, diagnostické), což zvyšuje její možnosti efektivního využití ve vyučovacím procesu. Hrou děti získávají emocionální zážitek, který pomáhá lepšímu zapamatování učiva.“
  – Mgr. Harvanová Lenka, Základná škola Beňovského 1, Bratislava, SR
 • „Hru ChemPlay hodnotím vysoce pozitivně. Je výborná na procvičení si názvosloví anorganických sloučenin. Ako její bonus vnímám pohled na názvosloví „z druhé strany“, t.j. ne jen bezduché pojmenovávání vzorců (a naopak), ale i využívání nabytých poznatků o atomech, postavení prvků v PSP a vlastností prvků. Hra podporuje analytické a kombinatorické myšlení žáků, i jejich pozitívní vztah k chemii.“
  – Mgr. Michal Malík, SŠ Novohradská – Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košická, Bratislava, SR